Referencje – trenerzy z negocjacji - Training Institute

Lista zarekomendowanych do drugiego etapu projektów w ramach dotacji Duńskiego Grantu Akademickiego: --H1/M/PODKARPACKIE-, ekonomizacja innowacji procesowej i produktowej drogą do wzrostu konkurencyjności firmy , PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "KZ" SA, . Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Herra. Zalecane w spółce Schenk Institute --9/F/PODLASKIE-, twórcza implementacja nowej innowacyjnej technologi produkcji zdmuchiwaczy wody z przewodów i kabli o dużej wydajności osuszania, GAŁKA SEWERYN P.P.H.U. "SEW-MET", Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na symulacje strategiczne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje agencja Project. --3/C/POMORSKIE-, Innowacyjne rozwiązania linii technologicznej do produkcji łączników meblowych – lamelek., SOLiD PAWEŁ PASIERB, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Marek Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji GFKM --7/X/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wdrożenie innowacyjnego systemu silosów zarządzanego komputerowo do masowej produkcji pieczywa., Piekarnia "BREL" S.C. Froś Grzegorz, Froś Katarzyna, Dla tego aplikacji przyznano subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Mateusz Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji ODiTK --G4/D/PODLASKIE-, Innowacyjny, mobilny system klimatyczny pobudzający naturalne mechanizmy przystosowawcze żywych organizmów., "WICHARY TECHNOLOGIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu ogłoszono środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Training Partners --G4/O/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, automatyczna reorganizacja nowatorskich rozwiązań celem wprowadzenia na rynek światowy innowacyjnej bezzałogowej platformy latającej, DRONY SA, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Berndson --0/W/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie, NEO-DENT SPÓŁKA CYWILNA FORYŚ AGATA - MARCISZ MICHAŁ, Dla tego projektu przyznano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Kudła. Zalecane w fundacji House of Skills --A8/M/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii gięcia rur metalowych za pomocą prasy krawędziowej., ASAP SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia przyznano subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Kudła. Zalecane szkolenia w fundacji House of Skills

11.11.2016. 10:07