Moje szkolenia zamknięte

Napisałam i opracowałam kilka poniżej przedstawionych tematów praktycznych treningów interpersonalnych. Wszystkie te jednodniowe lub dwudniowe spotkania prowadzęrealizuję najczęściej|zdecydowanie najchętniej wykonuję} jako szkolenia wyjazdowe.

Poniżej poznają Państwo pakiet moich programów:
- Strukturalne metody kierowania czasem i zadaniami.
- Negocjacje zeskupowe dla grup zamkniętych.
- Skuteczne techniki budowania zespołu rezerwowej kadry menedżerskiej
- Logistyka miedzywydziałowa w macierzowej firmie.
- Zintegrowane zasady w motywowaniu podwładnych.
- Typologia klienta w firmie międzynarodowej.
- Etyka handlowania dla szefów i specjalistów
- Rozwiązywanie konfliktów dla brygadzistów i mistrzów

01.10.2014. 15:21