Baza wiedzy - gry decyzyjne

Serdecznie prosimy słuchaczy naszych szkoleń i symulacji menedżerskich dla kierowników produkcji o przeczytanie przedstawionych tu źródeł w uzupełnieniu do treningu Symulacje Szkoleniowe.
Nadmieniamy w tym miejscu, że poniższa baza zawiera opracowania wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie fabuły wymyślanych przez Kursantów gier.
 • Budowanie Postaw Zespołowych w Międzynarodowej Organizacji, Grzegorz Murań
 • Szkolenia Zawodowe, Joanna Balzak
 • Amortyzatory pojazdów samochodowych.
 • Przepisy Bezpieczeństwa i Higiena Pracy w projektowaniu obiektów budowlanych
 • Układy zasilania
 • Symulacje dla dorosłych – fundamenty teoretyczne
 • Co to jest zmęczenie i jak mu przeciwdziałać
 • Elektryczne przyrządy pomiarowe
 • Pzegląd gospodarki energetycznej
 • Wstęp do fizyki ciała stałego
 • Ciągnik w zimie wyd.II
 • Kotły parowe w energetyce przemysłowej
 • Konstrukcje stalowe
 • Kaskadowe układy napędowe z przekształtnikami tyrystorowymi
 • Konserwator urządzeń oświetleniowych - Leksykon
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Rośliny ozdobne dla technikum terenów zieleni część 1
 • Układy automatyki cyfrowej
 • Charakterystyki stali Seria C - stale konstrukcyjne stopowe do ulepszania cieplnego
 • Lustrzanki małoobrazkowe
 • Plastyczność i pełzanie
 • Haft dla dzieci
 • Kodeks drogowy.Warunki techniczne pojazdów
 • Układy kinematyczne.Podstawy projektowania
 • Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska
 • Wychowawcza rola środowiska pracy
 • Układy cyfrowe
 • Gramatyka języka francuskiego w ćwiczeniach.
 • Sidekick i Superkey PPP
 • Teoria całki miara i całka
 • Ginące zwierzęta świata
 • Rezonatory dielektryczne i ich zastosowania.Wyd.I. 226str.,20cm.
 • Kronika ludzkości 1222str.29cm.
 • Problem człowieka 95 str., 21 cm
 • Maszynoznawstwo Wyd XVI 470s,23cm
 • Kodeks handlowy. Prawo o postępowaniu układowym. Prawo upadłościowe 211 str., 23 cm
 • Encyklopedja powszechna t 3 320 str.,24 cm
 • Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych 237 str., 21 cm
 • Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm
 • Symulacje motywacyjne – podstawy praktyczne
 • FOXPRO 2.5 T.2 422 str., 20 cm
 • Psychologia wychowawcza cz.2 Wyd.VI 310 str., 23 cm
 • Mechanik pojazdów samochodowych wyd 4 371s 23cm
 • Jak przezwyciężąć trudne kredyty 251s 20cm
 • Elementy,urządzenia i układy automatyki Wyd 3 386s 24cm
 • Urządzamy dom rodzinny przytulny, wygodny, bezpieczny wraz z ogrodem 174 str,31 cm
 • Pzegląd chromatografii Wyd.II 367 str,21 cm
 • Leksykon biologiczny 794 str,24 cm
 • Podstawy konstrukcji maszyn t.2 Wyd.2 656 str,24 cm
 • Ekonomia - makroekonomia Wyd.II 535 str, 24 cm
 • Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego cz.1 postępowanie rozpoznawcze t.2 398 str, 24 cm
 • Ekologia - słownik szkolny 182 str, 20 cm
 • Etyka w biznesie 319 str, 21 cm
 • Zarządzanie finansowe Praktyka i praktyka t2
 • Fizyka T. 1
 • Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym 365 str, 24 cm
 • Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów USE 235 str, 24 cm
 • Słownik terminologii ekonomicznej francusko-polski wyd. 1 320s 18cm
 • Rozbudowa i naprawa komputerów PC T.2 751 str, 24 cm
 • Mały Poradnik mechanika. T. 2
 • Niemiecki - rozmówki i słowniczek 217 str, 15 cm
 • Internet 2001 292 str, 24 cm
 • Chemia dla licealistów cz.I Chemia ogólna 359 str, 24 cm
 • Podręcznik reklamy 262 str, 24cm

  24.02.2016. 00:05