Środki Unijne na treningi HR

Ogłaszamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Wielkopolski Program Regionalny” na trzy Szkolenia Z Zarządzania Sprzedażą grant nabywają następujące projekty:
 • Szkolenie Pracowników w firmie Wieńczycki Production
 • Szkolenia z zarządzania firmą potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "e-Certus" - świadczenie e-usługi w modelu SaaS dla uczelni i szkół (ang. SaaS, Software as a Service - Osystemowanie jako Usługa)
 • import KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI
 • innowacyjna procedura produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • innowacyjny laser diodowy do zastosowań medycznych
 • opracowanie metodyki otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych
 • opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn
 • opracowanie i implementacja metodyki skalowania i poprawy wydajności baz rejestrów.
 • sporządzenie i uruchomienie wzorów przemysłowych i użytkowych w firmie DROG-BRUK A.P. Szczerek Sp.J.
 • opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej
 • opracowanie standardów wymiany danych w celu zintegrowania niezależnych modelów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • sporządzenie wzoru użytkowego przez Aluplastika Sp. z o.o.
 • system MULTISOFT - Samoadaptacyjny Silos z Sensorycznym Softwareowym Cyklem Multiplikacji.
 • rozbudowa laboratoryjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy BioCentrum
 • projekt B2B dla Platformy Współpracy Moda
 • model zarządzania relacjami z klientem
 • opracowanie portalu społecznościowego o tematyce sportów ekstremalnych umożliwiającego m.in. elektroniczną rejestrację uczestników zawodów.
 • implementacja nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce Kamsoft.
 • uruchomienie nowoczesnych e-usług poprzez wypracowanie platformy mobilnej informującej o promocyjnych ofertach.
 • implementacja procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w grupie aptek
 • wdrożenie dedykowanego programu informatycznego do zarządzania środowiskowego w relacjach firma Invest Eko - kontrahenci.
 • wdrożenie informatycznego procesu B2B wspierającego relacje dostawca usług mobilnych - klient biznesowy.
 • zbudowanie cyfrowego modelu wspierającego beneficjentów w prowadzeniu i zarządzaniu procesami dofinansowanymi ze środków UE.
 • wypracowanie internetowego serwisu automatycznego przekazywania wiadomości dźwiękowych grupom odbiorców.
 • wypracowanie zdalnego serwisu umożliwiającego tworzenie kampanii rekrutacyjnych i zarządzanie procesem rekrutacji

  30.09.2015. 00:08