Środki Unijne na kursy menedżerskie

Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Świętokrzyski Fundusz Regionalny” na cztery Biznesowe Kursy Z Zarządzania Zmianą dofinansowanie uzskały wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Jakości w spółce Maszynohut
 • Projekt Szkolenia wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • MARKETINGOWA GRA SYMULACYJNA ON-LINE JAKO innowacyjna INTERAKTYWNA SYMULACJA RYNKU
 • import - strategicznym celem intensyfikacji przedsiębiorstwa.
 • innowacyjny proces Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe
 • opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i implementacja na innowacyjnej linii technologicznej.
 • sporządzenie procedury utylizacji odpadów wykorzystującej wodę w stanie nadkrytycznym
 • (PKWiU Wnioskodawcy: 37.20 Surowce wtórne niemetalowe)
 • sporządzenie i implementacja metodyki wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • opracowanie i uruchomienie wzoru użytkowego skrzynki narzędziowej i magazynowej
 • opracowanie modernizacyjnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic.
 • opracowanie prototypu i implementacja do seryjnej produkcji samolotu ultralekkiego.
 • sporządzenie wzoru użytkowego wzmacnianej zaprawy do renowacji budynków zabytkowych
 • koncepcja usług szkoleniowych on-line: sporządzenie funkcjonalno-programistyczne oraz implementacja innowacyjnego systemu e-learningowego w formule WEB 3.0.
 • reorganizacja i integracja procesów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • model do umawiania wizyt medycznych pracujący jako usługa internetowa.
 • opracowanie koncepcji ekspansji importu platformy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń mobilnych
 • stworzenie Centrum Usług Wspólnych świadczącego modernizacyjne usługi wsparcia procesu audytowego
 • uruchomienie nowoczesnego procesu elektronicznej księgowości realizowanej w procesie B2B.
 • implementacja modernizacyjnego procesu ERP
 • implementacja koncepcji dynamizacji importu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • implementacja elektronicznego systemu typu B2B w spółce IGLOO
 • uruchomienie innowacji technologicznych i produktowych w firmie HYBRES z Rzeszowa
 • zbudowanie interaktywnego serwisu towarzyskiego kojarzącego ludzi w wirtualnym świecie "idolina"
 • stworzenie cyfrowego serwisu automatycznego kojarzenia ofert w sektorze remontowo-budowlanym
 • wypracowanie elektronicznego serwisu świadczącego w pełni zautomatyzowane usługi pośrednictwa finansowego w zakresie pożyczek gotówkowych.

  02.05.2016. 00:03