Materiały - gry decyzyjne

Serdecznie prosimy abiturientów naszych szkoleń i gier szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie wymienionych poniżej lektur przed wykładem Symulacje Szkoleniowe.

Ekonomika i organizacja transportu samochodowego cz. I

Uchwyty obróbkowe Poradnik konstruktora

Termodynamika

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Elektromagnetyczne procesy przejściowe w asynchronicznym napędzie elektr.

Za co płaci członek spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego

Maszyny i urządzenia energetyczne czI

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ

Dyspozytor w przedsiębiorstwie transportu samochodowego

Metaloznawstwo i obróbka cieplna

Konstrukcje spawane.

Nowoczesne metody obliczeń sieci rozdzielczej

Elementy rachunkowości

Chemia fizyczna

Mikroskopia optyczna

Regulacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Obsługa naprawy silników elektrycznych.

Eksploatacja sieci elektroenergetycznych w pyt. i odp.

Przenośniki i podajniki obrabiarkowe.

Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie. Sporządzanie.

Przedsiębiorstwo państwowe i samorząd jego załogi

Kuchnia białoruska

Bankowość

Spawanie gazowe w pyt. i odpowiedziach

Rola i zadania lekarza przemysłowego

ORCAD SDT/PCB

Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.

Quick BASIC

Ilustrowany Leksykon.Rośliny domowe

Podstawowe kroje pism. CorelDRAW & Windows.

Algorytmy pomiarów cyfrowych w automatyce elektroenergetycznej.Wyd.I. 154str.,20cm.

Dzieje Polski 1501-1795 Wyd.IV 184 str., 25 cm

Praktyczna fizyka 245str,20cm

Rusunek techniczny Podręcznik dla techn.Wyd.XXIII 296 str., 24 cm

Testowanie i diagnostyka systemów mikrokomputerowych 194 str., 24 cm

Prawa Murphy'ego a DOS 305 str., 24 cm

Instalacje przemysłowe Wyd.IX Podręcznik dla technikum 414 str., 20 cm

Symulacje menedżerskie – fundamenty teoretyczne

Designer 4.0 w.polska i angielska 327 str., 23 cm

Elementy prawa Wyd.I 219 str., 20 cm

Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego Wyd.II 301 str., 24 cm

Rozmówki polsko-angielskie Wyd.II 182 str., 14 cm

Obliczenia elektromagnetyczne silników indukcyjnych trójfazowych 286s 21cm

Obróbka metali z materiałoznawstwem Podręcznik dka ZSZ i Liceum Zaw. Wyd.X 381 str,20 cm

Geografia łączności świata w zarysie 301 str,24 cm

Słownik fizyczny Wyd.IV 492 str,24 cm

SQL w dBase IV.Język SQL w dBase 184s, 24 cm

Podróże po świecie 285 str, 30 cm

Fundamenty zarządzania finansami cz.3 308 str, 24 cm

Życie Marii Curie 643 str, 20 cm

Publiczne prawo gospodarcze 666 str, 24 cm

Makroekonomia 323 str, 24 cm

Mechanika techniczna

Geografia gospodarcza świata

Algebra dla studentów 326 str, 24 cm

Statystyka - wzory i tablice 75 str, 24 cm

Elementy informatyki użytkowanie komputera + D-36 610 str, 24 cm

The New Encyclopedia Britannica Volume 23

Rachunkowość zarządcza 385s 23cm

Corel Draw 10

Windows 2000 Professional 416 str. 24 cm

Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym 157 str, 24 cm

13.01.2015. 00:03