Lista dofinansowań na warsztaty HR

Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Lubuski Fundusz Pomocowy” na Kursy Dla Trenerów Wewnętrznych dofinansowanie uzskały wymienione tutaj projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Grafików Komputerowych w spółce Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Projekt Szkolenia wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "NIE-wykluczeniu cyfrowemu w powiecie włodawskim"
 • zoptymalizowana platforma mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • innowacyjna, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)
 • sporządzenie nowoczesnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.
 • sporządzenie modelowego projektu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego
 • zmiany parametrów procesów i skalowanie dla realizacji komponentów wirtualnych na przykładzie USB-PHY.
 • sporządzenie i implementacja sprzętu do uruchomienia nowej usługi cyfrowej - PKWiU 64.20.15.
 • sporządzenie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w technologii ciągłego odlewania stali
 • sporządzenie oraz wdrożenie nowych i zmodyfikowanych wyrobów do programu implantologicznego Osteoplant
 • platforma dentystyczna usługi elektroniczne szansą na nowe standardy w branży
 • struktura usług szkoleniowych on-line: opracowanie funkcjonalno-projektistyczne oraz wdrożenie nowoczesnego modelu e-learningowego w formule WEB 3.0.
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych związanych z innowacyjną gospodarką w Gminie Babice
 • projekt informatyczny do raportowania sprzedaży i rozliczeń ubezpieczeń komunikacyjnych flot pojazdów samochodowych.
 • system zdalnego zarządzania siecią wyświetlaczy reklamowych umożliwiający świadczenie nowej e-usługi na polskim rynku.
 • utworzenie zoptymalizowanego modelu wymiany informacji pomiędzy firmą ABW a współpracującymi Partnerami.
 • wdrożenie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce Complet
 • wdrożenie nowoczesnych technologii uzdatniania wody przez firmę H2Optim Sp. z o.o.
 • implementacja procesu narzędziowej wymiany rejestrów inżynierskich pomiędzy przedsiębiorstwem DRO - KONSULT i Partnerami
 • uruchomienie modelowego procesu Informatycznego - narzędzia do narzędziowej wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami branży medycznej.
 • implementacja infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie procesów biznesowych w formie bezobsługowej wymiany danych finansowo-księgowych drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami współpracującymi.
 • wypracowanie zdalnego systemu obiegu dokumentów
 • stworzenie mobilnego serwisu do automatycznego rozliczania placówek medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • stworzenie mobilnego serwisu poświęconego cross compliance

  27.01.2017. 00:03