Informacja – zaliczenie – Szkoła Trenerów

Niniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Coachów Zarządzania:
Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a potem przeprowadzenie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.
SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TE TEMATY SZKOLENIA:
 • Prosprzedażowa postawa w obsłudze klienta
 • Zarządzanie wymaganiami
 • sposoby na usprawnienie przepływu informacji
 • Wybrane symulacje z biblioteczki wiedzy „szkoła dla coachów ” na bazie licencji Szkoły
 • Zarządzanie przez cele (MBO – management by objectives)
  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:
 • STOWARZYSZENIE "SERDECZNI" Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK"
 • SAMODZIELNE KOŁO TRENOWE NR 24 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W POZNANIU
 • FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH
 • ŻAGAŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONEK"
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 200 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
 • FUNDACJA "OTWARTYCH SERC" IM. BOGUSŁAWY NYKIEL OSTROWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI-PRO FORMATIONE
 • USTECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - ŻYJ KOLOROWO
 • "FUNDACJA VOTUM"
 • "FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT"
 • STOWARZYSZENIE "OLIGOS" NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 • FUNDACJA "GWIAZDA NADZIEI"
 • UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "ISKRA" W DZIERŻONIOWIE

  12.05.2015. 00:06