Baza wiedzy - symulacyjne ćwiczenia decyzyjne

Symulacje strategiczne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą skonstruowane na przedstawionym tutaj materiale wiedzowym.
Bardzo prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację zajęć i gier menedżerskich dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej materiałów jako aneks do programu Symulacje Menedżerskie Dla Pracowników.
Informujemy jednocześnie, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera pozyje wykraczające poza wąską wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie scenariusza tworzonych przez Kursantów symulacji.
 • Rozwój Cech Przywódczych w Dynamicznej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Alicja Elwik
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Maszyny i urządzenia energetyczne cz.I
 • Mechanika techniczna
 • Symulacje biznesowe – podstawy teoretyczne
 • Wiązka elektronów w technice
 • Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych
 • Technologia metali.t.1
 • Uwaga Wybuch BHP
 • Mały Leksykon odlewnika
 • Konstrukcja maszyn elektrycznych
 • Rysunek techniczny dla monterów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Społeczne i ekonomiczne zachęty do poprawy stanu BHP
 • Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne
 • Elektrotechnika teoretyczna. Obwody liniowe tom I
 • Projektowanie instalacji cieplnej wody użytkowej.
 • Wielki słownik francusko-polski M-Z tom II
 • Przewodzenie ciepła.
 • Części maszyn cz.2
 • Fortran IV dla maszyn jednolitego syste-mu.
 • Mini rozmówki hiszpańskie
 • Zadania z fizyki
 • Chemia wody
 • Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe
 • Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedzia
 • Mikroprocesor 6502 i jego rodzina
 • Elektrownie.
 • Stateczność konstrukcji metalowych
 • Język C dla wszystkich
 • TAG program na miarę twoich potrzeb
 • Surfer. Przewodnik użytkownika. 190str.,23cm.
 • Ekologia - wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 192str,20cm
 • Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem oraz wzorami weksli i pism procesowych Stan pr.15.10.92 211 str., 20 cm
 • Podręczny słownik menedżera angielsko-p olski, polsko-angielski 244 str., 24 cm
 • Encyklopedia szkolna. Historia
 • Kotły gazowe centralnego ogrzewania wodne niskotemperaturowe Wyd.II 376 str., 24 cm
 • Akumulator w moim samochodzie Wyd.III 77 str., 20 cm
 • Symulacje marketingowe – podstawy teoretyczne
 • Praktyka zarządzania Najsłynniejsz książka świata na temat zarządzania 431s 20cm
 • Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach część ogólna 269 str., 21 cm
 • Micrografx DESIGNER 4.0,4.01PL,4.1TE 402 str, 24 cm
 • Jak być menedżerem 139 str. 20 cm
 • Logika praktyczna Wyd.XVIII 283 str., 24 cm
 • Encyklopedia biznesu T.1 736 str.24 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.1.Prot. nr 104-zamiany 364s.20cm
 • Transformacja polskiej gospodarki Sukces czy porażka? 197 str,24 cm
 • Matura z języka polskiego pytania i odpowiedzi od Homera do Herberta Wyd.IV 200 str, 24 cm
 • Geografia społeczno-ekonomiczna 293 str,20 cm
 • Systemy i urządzenia chłodzące elektrowni cieplnych 336 str., 24 cm
 • Technologia podstawowych syntez organicznych T.1 Wyd.II 418 str, 24 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.1
 • Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe 665 str, 24 cm
 • Dynamika i sterowanie robotów
 • Ocena przedsiębiorstwa
 • Pisarze świata - słownik encyklopedyczny 963 str, 24 cm
 • Nieliniowe obwody elektryczne 265 str, 24 cm
 • C++ Builder 3 + D-48 900 str, 24 cm
 • Integracja Europejska.Rozwój rynków 389s 24cm
 • Higiena pracy t.1 559s 23cm
 • Outlook 2000 PL dla każdego 541 str. 24 cm
 • Wykłady z teorii prawdopodobieństwa 274 str, 24 cm
 • Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu 263 str. 24 cm

  09.12.2016. 00:03