Baza wiedzy - gry biznesowe

Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą skonstruowane na poniższym materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację zajęć i symulacji szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie przedstawionych tu materiałów w uzupełnieniu do treningu Planszowe Symulacje Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć jednocześnie, iż przedstawiona tu baza zawiera pozyje wychodzące poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji odnośnie fabuły pisanych przez Kursantów gier.
 • Kształcenie Zachowań Biznesowych w Konkurencyjnej Firmie, Grzegorz Stanisławski
 • Szkolenia Techniczne, Karina Elwik
 • Sprężarki - zeszyt II
 • Maszyny i napęd elektryczny
 • Przetwarzanie danych na maszynach cyfrowych klawiaturowych.
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Pomiary elektryczne i elektroniczne wielkości nieelektrycznych
 • Za co płaci członek spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
 • Miernictwo elektryczne dla technikum
 • Technologia /kierunek mechaniczny/
 • Leksykon dyżurnego ruchu
 • Podstawy metarulgii i odlewnictwa
 • Tablice matematyczno - fizyczne
 • Sieci i systemy elektroenergetyczne
 • Metaloznawstwo
 • Teoria sterowania t.2
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Obwody drukowane
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa t.II.
 • Koła zębate t1.Konstrukcja
 • BHP w zakładach przemysłu materiałów budowlanych
 • Starzenie fizyczne maszyn cieplnych.
 • Prawo wynalazcze a twórczość techniczna. 140s 20cm
 • Obwody i układy
 • Nowe kierunki w chromatografii
 • Legalne jednostki miar i stałe fizyczne
 • Psy,rasy i wychowanie.
 • Zbiór zadań z fizyki t.2
 • Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
 • Fundamenty automatyki w inżynierii sanitarnej
 • Pascal standard
 • Turbo Prolog.Programowanie w języku logiki. 166str.,23cm.
 • Model ekonometryczny w optymalnym sterowaniu gospodarką. 121str 20cm
 • Słownik handlu zagranicznego 383str,20cm
 • Matematyczna Praktyka optyki 401 str., 24 cm
 • Nowe znaki i sygnały drogowe Przepisy wzory komentarz 279 str., 20 cm
 • Procesory arytmetyczne 112 str., 24 cm
 • Kodeks cywilny Wyd.II St.pr.1.04.94 402 str., 18 cm
 • Obsługa i naprawa Mazda 626 Tł.z j.niem. 278s 28cm
 • Gry logistyczne – podstawy praktyczne
 • Kodeks cywilny ze skorowidzem rzeczowym St.pr.10.08.94 331 str., 20 cm
 • Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach część ogólna 269 str., 21 cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz.3 Wyd.VII 341 str., 24 cm
 • Corel DRAW 4.0 350 str., 24 cm
 • OS/2 V.2.0 krótki przewodnik Kompletny alfabetyczny spis komend 122 str. 20 cm
 • Przeglądowy atlas świata 232 str,32 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.I.B
 • Marksizm i skok do królestwa wolności dzieje komunistycznej utopii 536 str,24 cm
 • Zarys historii filozofii 218 str,20 cm
 • Inwestycje zagraniczne Wybór aktów prawnych 466 str, 24 cm
 • Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 536 str, 24 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.IA 278 str, 24 cm
 • Rachunkowość bez konta 272 str. 25 cm
 • Delphi 4 Vademecum profesjonalisty t.1
 • Model obiektu w C ++ 270 str, 24 cm
 • Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków 273 str, 24 cm
 • Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne 385 str, 21 cm
 • Ekonometria wyd.2 326s 24cm
 • Odlewnictwo 502s 24cm
 • Wielka historia świata t.4 330-44 304s 23cm
 • Prawo handlowe. wyd 2 764s 23cm
 • Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych 279 str, 24 cm
 • Atypowe spółki handlowe 215s 20cm
 • Praktyczny słownik angielsko-polski polsko-angielski 920s 24cm

  15.09.2015. 00:12