Baza subwencji na kursy dla firm

Kursanci ze współpracujących z nami stale przedsiębiorstw aplikowali o granty i w porozumieniu z nami dostarczyli wymagane dokumenty do instytucji finansujących. Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Strukturalny” na trzy Treningi Coaching grant uzskały następujące projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Grafików Komputerowych w firmie Wieńczycki Production
 • Szkolenie budowania biznesu impulsem innowacji.
 • Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran
 • "wzmocnienie strategii działania Internetu w Gmnie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców"
 • nowoczesny program B2B w spółce Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami
 • opracowanie procedury oraz implementacja produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • sporządzenie i implementacja nowoczesnych wzorów przemysłowych z branży opakowań
 • sporządzenie i uruchomienie do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)
 • opracowanie i wdrożenie produkcji wzorów nowych zabawek w MARIO-INEX Częstochowa
 • sporządzenie optymalnych konstrukcji typoszeregów sprężarek i dmuchaw promieniowych dużej mocy
 • opracowanie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące
 • sporządzenie, implementacja i wdrożenie aplikacji UniB2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami UNICRARD S.A.
 • projektoskop “ zaawansowana wyszukiwarka systemów domów
 • unowocześnienie, dywersyfikacja produkcji oraz modyfikacja całościowego procesu produkcyjnego Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Spółka z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowoczesnych produktów oraz budowę nowoczesnej fabryki kosmetyków nowej generacji.
 • zintensyfikowanie działalności eksportowej firmy Aqua Nurt o nowe rynki Europy Zachodniej
 • technologia wytwarzania farmaceutycznej substancji czynnej Sitagliptyna.
 • opracowanie Europejskiego Centrum Badawczo - Rozwojowego optymalizacji metodyki żywienia
 • implementacja innowacyjnego modelu elektronicznej księgowości realizowanej w procesie B2B.
 • uruchomienie modernizacyjnego programu teleinformatycznego w spółce Pactor umożliwiającego wymianę zasobów z partnerami biznesowymi.
 • wdrożenie systemów informatycznych automatyzujących wymianę informacji pomiędzy centralą i partnerami firmy CER MOTOR.
 • uruchomienie automatyzacji procesów biznesowych z partnerami handlowymi Splast sp.z.o.o. poprzez platformę B2B
 • wdrożenie innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych
 • zbudowanie mobilnego systemu automatycznych rezerwacji usług
 • zbudowanie mobilnego serwisu systemowej rejestracji pacjentów w praktykach okulistycznych.
 • zbudowanie zdalnego serwisu umożliwiającego automatyczną rezerwację czasu i miejsca wykonania usługi

  05.09.2016. 00:01