Artykuły - symulacyjne ćwiczenia menedżerskie

Gry szkoleniowe w naszym programie dla kierowników produkcji będą stworzone na poniższym materiale uzupełniającym.
Gorąco prosimy uczestników realizowanych u nas kursów i gier decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu źródeł w uzupełnieniu do treningu Gry Szkoleniowe.
Pragniemy dodać przy tym, iż niniejsza lista zawiera pozyje wychodzące poza klasyczną wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii fabuły pisanych przez Kursantów symulacji.
 • Wzmacnianie Umiejętności Biznesowych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Stefanowicz
 • Szkolenia Techniczne, Teresa Dudeń
 • Budowa maszyn elektrycznych
 • Zbiór zadań z mechaniki technicznej Wyd. XVII
 • Oddziaływanie obwodów elektroenergetycznych na obwód telekomunikacyjne
 • Symulacje lean manufacturing – podstawy praktyczne
 • Nowoczesne magazyny przeładunkowe
 • Zbiór zadań z teorii maszyn cieplnych
 • Wytwarzanie energii cieplnej
 • Lernt Mit Uns. dla kl.I L.O.
 • Silniki spalinowe małej i średniej mocy
 • Symbole graficzne w elektrotechnice elektronice i automatyce
 • Filtracja oleju paliwa i powietrza wtłokowych silników spalinowych
 • Rocznik statystyczny 1978
 • Oczyszczanie i wykańczanie odlewów zeliwnych i stalowych
 • Elementy układów elektronicznych Pracownia elektroniczna część I.
 • Elementy analizy algorytmów
 • Fizyczne i fizykochemiczne metody analizy.
 • Łożyskowanie.
 • Przemiany energii elektrycznej
 • Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni
 • Poradnik dżwignicowego
 • Elektroniczny aparat telefoniczny
 • Jestem na diecie
 • Informatyka dla reformy
 • System operacyjny CP/M [z serii ] Mikrokomputery
 • Grafika komputerowa
 • Turbo Pascal w wersji 6.0 z opisem biblioteki Turbo Vision
 • New english business/prot.nr 64-zamiany/ 216s 24cm
 • System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0
 • Elementy prawa dla ekonomistów. Wyd.V uaktualnione
 • Ami Pro do Windows. 210str.,23cm.
 • P-Historia filozofi,tomIII. Filozofia XIX wieku i współczesna. Wyd.13.
 • Etyka Podręcznik dla szkół średnich Świat wartości moralnych 312 str 24 cm
 • Telewizyjne systemy cyfrowe Wyd II 511s,24cm
 • Prawo budowlane 129 str., 23 cm
 • Word Perfect 5.1 PL for DOS Quick reference Wyd. I 109 str., 22 cm
 • Przewodnik po IBM PC czyli od DOSa przezWindows do aplikacji 164 str., 20 cm
 • MS Windows 3.1 PL 191 str., 24 cm
 • Symulacje motywacyjne – fundamenty praktyczne
 • EXCEL 5.0 379 str., 23 cm
 • Wprowadzenie do systemów operacyjnych Wyd I 249s 24cm
 • Modernizuję i odnawiam łazienkę 79 str., 24 cm
 • Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem Podejście praktyczne 130s 24cm,
 • Słownik handlowy angielsko-polski
 • Rachunkowość zarządcza
 • Wykłady ze statystyki matematycznej Wyd.II 326 str,24 cm
 • Rozmówki tureckie 240 str,15 cm
 • NetWare 3.12 Pierwsza pomoc, Rady dla początkujących 236 str,24 cm
 • Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną Wyd.II 331 str, 24 cm
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Access 97 PL - pierwsza pomoc 292 str. 24 cm
 • Elementy prawa wyd.4
 • Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm
 • Machanika budowli dla architektów 416 str, 24 cm
 • Aparaty i urządzenia elektryczne 463 str, 20 cm
 • Historia gospodarcza świata 488 str, 24 cm
 • Metrologia wielkości geometrycznych 464 str, 24 cm
 • Animacja cyfrowych postaci. D-71 282 str, 24 cm
 • Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych 363 sytr, 24 cm
 • Analiza finansowa - problemy metodyczne w ujęciu praktycznym 204 str, 24 cm
 • Elementy technologii magnetościernej 230 str, 24 cm
 • Windows XP 514 str, 24 cm
 • Negocjacje w interesach 343 str, 20 cm

  21.03.2016. 00:12