Artykuły - gry menedżerskie

Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą bazowały na następującym materiale wiedzowym.
Serdecznie prosimy uczestników realizowanych u nas szkoleń i gier biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie przedstawionych tu lektur po kursie Gry Biznesowe.

Stosunki środowiskowe przedsiębiorstwa przemysłowego

Ewidencja i rozliczenia kosztów inwestycyjnych

Leksykon galwanotechnika
Symulacje transportowe – podstawy praktyczne
Przekształcenie Z i jego zastosowanie
Termodynamika układów złożonych
Maszynoznawstwo
Uwaga Wybuch BHP
Przetwarzanie zbiorów danych
Obróbka metali z materiałoznastwem
Kompatybilność elektromagnetyczna w radiotechnice
Zgarniarki maszynoznawstwa specjalistyczne
Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
Ochrona środowiska pracy przed hałasem tom II
Niezawodność zasilania energią elektryczną
Przewóz materiałów niebezpiecznych - Przewodnik kierowcy
Urządzenia elektryczne.Profilaktyka pożarowa
ABC reformy gospodarczej dla mistrzów
Pomiary cieplne i energetyczne
Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle
Z labolatorium w szeroki świat
Sprzęgła i hamulce
Materiały budowlane w budownictwie indywidualnym
Programowanie w języku PL/1OS JS
Informator nauki polskiej 89/90 tII
IBM PC dla każdego
Stateczność konstrukcji metalowych
Turbo PASCAL programy dydaktyczne
Obróbka skrawaniem t.1 Przewodnik inżyniera wyd1
Pzegląd programowania w języku Pascal. Biblioteczka metodyczna.Komputer w szkol1 dyskietka demonstracyjna. 62str.,23cm.
Chemcad II.Wersja 2.50. 98str.,20cm.
Problemy optymalnego sterowania systemami o rozłożonych parametrach 244 str 20 cm
Zadania i problemy z fizyki.Wyd.III Tom I 254str,20cm
Interdyscyplinarne Podstawy ochrony środowiska przyrodniczego 240 str., 24 cm
Zapobieganie porażeniom elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia 161 str., 20 cm
Opis programu Quattro Pro w.4.0 284 str., 20 cm
Vademecum budowlane 659 str., 20 cm
Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
Algebra i geometria analityczna wielowymiarowa w zadaniach Wyd.VI 162 str., 20 cm
Zrób to sam 383 str., 21 cm
Wielki słownik angielsko-polski z suplementem A-N 692 str., 24 cm
Corel DRAW 5 dla opornych 78 23cm
Słownik pojęć ekonomicznych 304 str., 23 cm
Obróbka metali z materiałoznawstwem Podręcznik dka ZSZ i Liceum Zaw. Wyd.X 381 str,20 cm
Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego 403 str,24 cm
Rzymskie prawo prywatne Wyd II 472 str,24 cm
Przewodnik po sieci Internet 305 str, 20 cm
Chemiczne metody analizy ilościowej Wyd.IV 464 str, 21 cm
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Excel 97 348 str, 24 cm
Leksykon eksploatatora oczyszczalni ścieków
Elementy ekonomii 533 str, 24 cm
Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych 510 str, 24 cm
Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym 365 str, 24 cm
Chemia organiczna 2 452 str, 24 cm
Zarządzanie gospodarką magazynową 215s 24cm
Encyklopedia politologii t.3 Partie i systemy partyjne 354s 24cm
The New Encyclopedia Britannica Volume 14
AutoCAD 2000 w.polska i angielska T.3 BIBLIA 316 str, 24 cm
Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych 328 dtr, 24 cm
Windows 2000 Professional 416 str. 24 cm
Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510s 24cm

08.12.2014. 00:04